ข้อมูลภาพลวดลายที่ประกอบด้วยรูป ตัวอักษร หรือตัวเลขที่ซ้ำ ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.7.1 ภาพลวดลายที่ประกอบด้วยรูป ตัวอักษร หรือตัวเลขที่ซ้ำ ๆ 29/09/2562