ข้อมูลลวดลายรูป ลำแสงหรือเส้นที่แผ่กระจายออก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.12.1 ลวดลายรูป ลำแสงหรือเส้นที่แผ่กระจายออก 29/09/2562