ข้อมูลลวดลายที่เป็นกรอบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.1.9 ลวดลายที่เป็นกรอบ 29/09/2562