ข้อมูลลวดลายที่เป็นกรอบ ใบฉลาก ภาพลวดลาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25 ลวดลายที่เป็นกรอบ ใบฉลาก ภาพลวดลาย 29/09/2562