ข้อมูลธงหลายผืนบนเสาและเชือกเดียวกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.7.21 ธงหลายผืนบนเสาและเชือกเดียวกัน 29/09/2562