ข้อมูลตราประทับหรือเครื่องหมายประทับ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.3.1 ตราประทับหรือเครื่องหมายประทับ 29/09/2562