ข้อมูลตราประทับ เครื่องหมายประทับ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.3 ตราประทับ เครื่องหมายประทับ 29/09/2562