ข้อมูลเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์(+-X=)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.17.5 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์(+-X=) 29/09/2562