ข้อมูลเครื่องหมายหยินกับหยาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.17.21 เครื่องหมายหยินกับหยาง 29/09/2562