ข้อมูลเครื่องหมายทางดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ ราศีต่าง ๆเครื่องหมายเพศชาย ยันต์ ดวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.17.15 เครื่องหมายทางดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ ราศีต่าง ๆเครื่องหมายเพศชาย ยันต์ ดวง 29/09/2562