ข้อมูลเครื่องหมาย หรือเครื่องแสดงตำแหน่งยศอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.11.25 เครื่องหมาย หรือเครื่องแสดงตำแหน่งยศอื่น ๆ 29/09/2562