ข้อมูลหมวก (พร้อมปีก) ของเมอร์คิวรี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.11.14 หมวก (พร้อมปีก) ของเมอร์คิวรี่ 29/09/2562