ข้อมูลคทาประจำตำแหน่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.11.1 คทาประจำตำแหน่ง 29/09/2562