ข้อมูลโล่ที่มีลวดลายหรือตัวเลขตัวอักษร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.1.5 โล่ที่มีลวดลายหรือตัวเลขตัวอักษร 29/09/2562