ข้อมูลโล่หลายอัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.1.23 โล่หลายอัน 29/09/2562