ข้อมูลโล่ที่มีตัวเลขตัวอักษร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.1.15 โล่ที่มีตัวเลขตัวอักษร 29/09/2562