ข้อมูลโล่ที่ไม่มีทั้งลวดลายหรือตัวเลข ตัวอักษร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.1.1 โล่ที่ไม่มีทั้งลวดลายหรือตัวเลข ตัวอักษร 29/09/2562