ข้อมูลหมวกเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเกราะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.5.5 หมวกเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเกราะ 29/09/2562