ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของเกราะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.5.11 ส่วนอื่น ๆ ของเกราะ 29/09/2562