ข้อมูลปืนยาว ปืนกล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.3.3 ปืนยาว ปืนกล 29/09/2562