ข้อมูลปืนใหญ่ ปืนใหญ่แบบยิงเองได้ ฐานส่งจรวด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.3.2 ปืนใหญ่ ปืนใหญ่แบบยิงเองได้ ฐานส่งจรวด 29/09/2562