ข้อมูลจรวด (หมายถึงจรวดที่ไม่ใช่ยายพาหนะ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.3.15 จรวด (หมายถึงจรวดที่ไม่ใช่ยายพาหนะ) 29/09/2562