ข้อมูลอาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปืน(มีดดาบ) ตรีศูล(สามง่าม) พระขันธ์หมายเหตุ:รวมถึงไม้พลอง ตะบอง บูมเมอแรง หนังสติ๊ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.1.25 อาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปืน(มีดดาบ) ตรีศูล(สามง่าม) พระขันธ์หมายเหตุ:รวมถึงไม้พลอง ตะบอง บูมเมอแรง หนังสติ๊ก 29/09/2562