ข้อมูลอาวุธประจำตัว และอาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปืน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.1 อาวุธประจำตัว และอาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปืน 29/09/2562