ข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุน วัตถุระเบิด เกราะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23 อาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุน วัตถุระเบิด เกราะ 29/09/2562