ข้อมูลรูปหล่อ รูปสลัก รูปปั้นภาพมนุษย์เป็นกลุ่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22.5.15 รูปหล่อ รูปสลัก รูปปั้นภาพมนุษย์เป็นกลุ่ม 29/09/2562