ข้อมูลกระดิ่ง ระฆัง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22.3 กระดิ่ง ระฆัง 29/09/2562