ข้อมูลเครื่องตั้งเสียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22.1.22 เครื่องตั้งเสียง 29/09/2562