ข้อมูลเครื่องตี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22.1.1 เครื่องตี 29/09/2562