ข้อมูลสกี ไม้สกี ไม้ค้ำสกี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 21.3.9 สกี ไม้สกี ไม้ค้ำสกี 29/09/2562