ข้อมูลดัมเบลล์ น้ำหนักไว้ยก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 21.3.13 ดัมเบลล์ น้ำหนักไว้ยก 29/09/2562