ข้อมูลสี่ชุดรวมกัน (โพแดง โพดำ ข้าวหลามตัด ดอกจิก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 21.1.4 สี่ชุดรวมกัน (โพแดง โพดำ ข้าวหลามตัด ดอกจิก) 29/09/2562