ข้อมูลตัวหมากรุก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 21.1.13 ตัวหมากรุก 29/09/2562