ข้อมูลหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.7.2 หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 29/09/2562