ข้อมูลหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ปกหุ้มหนังสือ การเข้าปกหนังสือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.7.1 หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ปกหุ้มหนังสือ การเข้าปกหนังสือ 29/09/2562