ข้อมูลหนังสือ ปกหุ้มหนังสือ หนังสือพิมพ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.7 หนังสือ ปกหุ้มหนังสือ หนังสือพิมพ์ 29/09/2562