ข้อมูลที่ประทับลายนูนหรือตรายาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.1.19 ที่ประทับลายนูนหรือตรายาง 29/09/2562