ข้อมูลขาตั้งหนังสือ กระดานวาดเขียน กระดานดำ กระดานชนวนที่วางหนังสือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.1.15 ขาตั้งหนังสือ กระดานวาดเขียน กระดานดำ กระดานชนวนที่วางหนังสือ 29/09/2562