ข้อมูลอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสีอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.1.11 อุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสีอื่น ๆ 29/09/2562