ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสี (ยกเว้น 20.1.15 แบะ 20.1.17)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.1.1 วัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสี (ยกเว้น 20.1.15 แบะ 20.1.17) 29/09/2562