ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาดหรือการลงสี สิ่งจำเป็นในสำนักงานขนาดเล็ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20.1 วัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาดหรือการลงสี สิ่งจำเป็นในสำนักงานขนาดเล็ก 29/09/2562