ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสี สิ่งจำเป็นในสำนักงาน เครื่องเขียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20 วัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสี สิ่งจำเป็นในสำนักงาน เครื่องเขียน 29/09/2562