ข้อมูลกะโหลก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.23 กะโหลก 29/09/2562