ข้อมูลโครงกระดูก ส่วนของโครงกระดูก กระดูก (ยกเว้น 2.9.23)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.22 โครงกระดูก ส่วนของโครงกระดูก กระดูก (ยกเว้น 2.9.23) 29/09/2562