ข้อมูลลำตัวหรือหุ่นที่ไม่มีหัวหรือเท้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.21 ลำตัวหรือหุ่นที่ไม่มีหัวหรือเท้า 29/09/2562