ข้อมูลเท้า นิ้วเท้า รอยพิมพ์เท้าหรือนิ้วเท้า ขา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.19 เท้า นิ้วเท้า รอยพิมพ์เท้าหรือนิ้วเท้า ขา 29/09/2562