ข้อมูลรอยพิมพ์มือหรือนิ้วมือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.17 รอยพิมพ์มือหรือนิ้วมือ 29/09/2562