ข้อมูลมือที่ประสานกันเช่นจับมือทักทาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.16 มือที่ประสานกันเช่นจับมือทักทาย 29/09/2562