ข้อมูลมือที่แบ (หรือคว่ำ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.15 มือที่แบ (หรือคว่ำ) 29/09/2562