ข้อมูลผม ผมปอยหนึ่ง วิกผม เครา หนวด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.12 ผม ผมปอยหนึ่ง วิกผม เครา หนวด 29/09/2562